İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (SGK ve İş Hukuku)
Ülkemizinde iş dünyasında yaşanan gelişme ve büyüme iş ve sosyal güvenlik mevzuatının da sıklıkla değişmesine nedenolmaktadır. Çağın şartlarına uyum sağlayan iş ve sosyal güvenlik mevzuatının karmaşık yapısı ve her geçen gün artarak sıklaşan denetimler işletmeleri mevzuattan kaynaklanan bir çok riskle karşı karşıya bırakmaktadır.
İş ve sosyal güvenlik mevzuatının dinamik yapısı uygulamanın yargı kararları ve kurum içi düzenlemeler ile şekillenmesi nedeniyle işletmelerin iş ve sosyal güvenlik mevzuatı alanında sürekli ve profesyonel danışmanlık hizmeti almaları zorunluluk haline gelmiştir.

SGS Danışmanlık Olarak her biri alanında uzman ekibimizle müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerimiz işletmelerin iş ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklı risklerinin tespit edilip dsoğru yönetilmesine yönelik bütün destekleri kapsamaktadır.

Tüm Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Alanlarında Hizmetlerimiz İçin